Romsdalshalvøya
Interkommunale
Renovasjonsselskap IKS
RIR Næring
RIR-bygningen-650px.jpg

Om RIR

Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap (RIR) har ansvaret for husholdningsrenovasjon i eierkommunene Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Molde, Midsund og Nesset. Selskapet dekker dermed et område med drøyt 50 000 innbyggere.

Hovedkontoret ligger i Årødalen i Molde, hvor selskapet har eget deponi og avfallsmottak. Selskapet har i dag 30 ansatte.

RIR har to heleide datterselskap: RIR næring AS som leverer avfallstjenester til næringslivet, og RIR transport AS, som utfører innsamling av avfall på oppdrag fra morselskapet. 

RIR er sertifisert etter standardene ISO 14001 og ISO 9001.