Romsdalshalvøya
Interkommunale
Renovasjonsselskap IKS
RIR Næring
RIR-bygningen-650px.jpg

Om RIR

Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap (RIR) har ansvaret for husholdningsrenovasjon i eierkommunene Aukra, Hustadvika, Gjemnes, Molde og Rauma. Selskapet dekker dermed et område med drøyt 58 000 innbyggere.

Hovedkontoret ligger i Årødalen i Molde, hvor selskapet har eget deponi og avfallsmottak. Selskapet har i dag 30 ansatte.

RIR har to heleide datterselskap: RIR næring AS som leverer avfallstjenester til næringslivet, og RIR transport AS, som utfører innsamling av avfall på oppdrag fra morselskapet. 

RIR er sertifisert etter standardene ISO 14001 og ISO 9001.

Miljø- og kvalitetspolitikk

RIR IKS skal være en ledende avfallsbedrift, både kvalitets- og miljømessig. Tanken om sirkulær økonomi skal ligge til grunn for all virksomhet i selskapet.
RIR IKS skal ha høyt fokus på sikkerhet og HMS. 
RIR IKS skal aktivt ivareta det psykososiale arbeidsmiljøet.
RIR IKS skal tilstrebe høy kvalitet og ha et sterkt engasjement i å overholde selskapets samsvarsforplikter. 
RIR IKS skal ha tilstrekkelig kompetanse til å hensynta gjeldende tillatelser, lover og forskrifter.
RIR IKS skal stille de samme krav til sine entreprenører, leverandører og samarbeidspartnere som til egen virksomhet.
RIR IKS skal gjennom egen virksomhet, engasjerte entreprenører og samarbeidspartnere, arbeide kontinuerlig for å ivareta kundens og interessepartners behov og forventninger.
RIR IKS skal gjennom aktivt samarbeid med andre arbeide for å påvirke den nasjonale avfallspolitikken.
RIR IKS skal være bevisst på bruk av ressurser.
RIR IKS skal ha fokus på kontinuerlig forbedring, både i ledelsessystemer for miljø og kvalitet og drift.