Romsdalshalvøya
Interkommunale
Renovasjonsselskap IKS
RIR Næring

Salg av kompost

Vi har kompost lagd av hageavfall til salgs, både i sekk og i bulk.

Komposten er laget av rent hage- og parkavfall, og er uten tilsetninger.

På gjenvinningsstasjonene våre har vi kompost i sekker.
Pris per sekk à 20 liter er 40,- kroner

Større mengder

På anlegget vårt i Årødalen har vi også kompost i løs vekt for den som synes 20-liters sekker blir litt smått. 

Per henger inntil ett tonn koster komposten kr. 350,- eks. mva (kr. 437,50 inkl. mva).

Vil du hente selv kan du gjøre det på dagtid mandag til fredag.  Ønsker du større mengder kompost kjørt hjem kan du ta kontakt på epost rir@rir.no for et tilbud.

Hente kompost i Årødalen

Anlegget ligger innerst i Årøsetervegen. Henvend deg i luka på det første huset du kommer til. Her har vi kompost i småsekker. Om du vil hente kompost i løs vekt blir du henvist til et venteområde fram til du blir hentet av en ledig maskinfører. Han guider deg videre inn på anlegget og fyller hengeren din. 

Om komposten

RIR komposterer hageavfall som gress, løv kvister og greiner. Hageavfallet blir kvernet og lagt i ranker til kompostering. I komposteringsprosessen stiger temperaturen, ofte opp mot 70 grader i mange uker. Kravet er minst 55 grader i minst 4 uker for å sikre hygienisering knyttet til frø, formeringsdyktige plantedeler, plantesykdommer og parasitter. 

Vi måler jevnlig temperatur i rankene og de snus etter behov, omtrent hver 14. dag for å tilføre oksygen til prosessen.

Den aktive komposteringsfasen varer i 10-20 uker. Når temperaturen kommer ned under 40 grader anses komposten som ferdig modnet. Hvis vi forsøker å plante i kompost som ikke er ferdig kompostert, vil planten mistrives eller dø av oksygenmangel. Hensikten med ettermodning er altså å være sikker på at komposten er helt ferdig og stabil.

Vi tar prøver av komposten iht gjødselvareforskriften. Analyseresultatene viser at vi oppnår klasse 0. Det vil si at komposten kan brukes til matproduksjon og den er registrert hos Mattilsynet.

Komposten kan uskadeliggjøre planteskadelige nematoder, rotråtebakterier, sopp og ulike sykdommer i gressplener. Siden kompost medvirker til å gi et godt vekstmedium for planter og til et sunt mikroliv i jorda, herunder meitemark, vil kompost også indirekte medføre til friske sterke planter. Sunne planter er mer motstandsdyktige mot sykdommer, insektsangrep og andre skadegjørere.